Mical van Sambeek
Al jaren loop ik rond met vage klachten, maar ik was me er nooit echt bewust van. Ik raasde maar door en op een gegeven moment realiseerde ik me dat ik jaren lang over mijn grenzen ben gegaan. Door de sessies die ik met Sanne heb gedaan ben ik me steeds bewuster geworden van alle opgehoopte spanning in mijn lichaam. Het is erg bijzonder om samen te ontdekken wat er allemaal naar boven kan komen tijdens de massage. Het duurde even voordat ik me er helemaal aan over kon geven, want als je altijd dingen opkropt zoals ik, laat je het niet zomaar toe. Sanne en ik hebben hier samen naar toegewerkt, en het voelde alsof we een team waren. Haar professionele manier van werken stelde me gerust en daardoor kon ik stapje voor stapje mezelf openstellen. Ze straalt rust uit en voelt heel goed aan wat ik nodig had. De herinneringen die naar boven komen kunnen fijn, maar ook minder fijn zijn, maar het is wel nodig om van de spanningen af te komen. Ik heb me ook iedere keer na de massage veel beter gevoeld, het verlicht! We hebben nu even een time- out ingelast om zodat ik de ervaringen kan verwerken, maar in de toekomst hoop ik nog heel veel van deze leerzame en bijzondere sessies te mogen doen met Sanne. Ik kan het iedereen aanraden!